Ekonomická mediácia

Tam kde konfliktné situácie spôsobujú ťažkosti na organizačnom, personálnom alebo ekonomickom úseku, nestranný sprostredkovateľ pomôže nájsť najlepšie možné riešenie aj v prípade dlhšie neriešených problémov. Vďaka vecnému spracovaniu a zameraniu na základné záujmy vyplynú nové produktívne možnosti a rozmanité oblasti použitia:

  • pri riešení tímových, organizačných a ekonomických konfliktných situácií
  • pri riešení problémov pri preberaní firiem, ich zlučovaní, ako aj problémov spojených s nástupníctvom
  • pri sprostredkovaní pri problémoch spojených s mobbingom

 

Postup pri ekonomickom sprostredkovaní:

Obe strany opíšu svoje odlišné spôsoby nazerania na konflikt. Mediátor/ka dbá na vecnú atmosféru, vytvára štruktúru rozhovoru a kladie otázky, kým sa názory oboch strán zrozumiteľne nesformulujú. Výsledkom tohto postupu je stanovenie tém, ktoré je potrebné vyjasniť, a to vo vzájomnej zhode oboch strán. Mediátor/ka Vám pritom poskytuje podporu, aby ste z rôznych uhlov pohľadu vytvorili spoločné riešenia a alternatívy konania, prijateľné pre obe strany v záujme odstránenia konfliktu.