Podnikové poradenstvo

 • prevádzkovo-ekonomické poradenstvo
 • optimalizácia Vašich správnych nákladov
 • podpora pri výbere účtovného softvéru
 •   a kontrole
 • preberanie firiem
 • podnikové nástupníctvo
 • ocenenie podniku
 • financovanie na mieru
 • finančné plánovanie
 • dotácie, príspevky
 • poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov
 • založenie firmy
 • živnostenské právo
 • konkurzné poradenstvo