Daňové poradenstvo

  • klasické daňové poradenstvo (účtovníctvo, mzdové   účtovníctvo, ročné uzávierky, daňové priznanie) pre   všetky odbory a veľkosti podnikov
  • zastúpenie u finančných úradov, najmä pri podnikových   kontrolách
  • Startpaket pre začínajúcich podnikateľov   (poradňa pri zakladaní firmy)
  • poradenstvo pre pracovné a sociálno-právne poistenie
  • optimální právní forma
  • živnostenské právo
  • záznamy firemných záležitostí
  • klasická pracovnoprávna horúca linka pre podnikateľov
  • mobilné účtovníctvo  (vyhotovenie účtovníctva aj priamo u Vás)
  • vybavenie platobného styku (Telebanking)