Poradenstvo pri zakladaní firiem a pre začínajúcich podnikateľov

  • Bezplatná úvodná konzultácia?  (v rozsahu 30 minút)
  • Odkiaľ získam peniaze?  (začiatočný kapitál, financovanie a dotácie)
  • Ktorá právna forma je pre má optimálna?  (druh podniku)
  • Na čo treba dbať pri daniach?  (zálohy, zaradenie do daňovej skupiny)
  • Ako som zabezpečený?  (sociálne poistenie, pracovný úraz)
  • - čo predstavujú moje investície?  (kancelária/reštaurácia, stroje, komunikačná technika,   personál)
  • Z čoho pokryjem svoje živobytie? (plat, rezervy)
  • čo hovorí živnostenský zákon?  (spôsobilosť, živnostenský list)