Doradztwo dla przedsiębiorców

 • Doradztwo ekonomiczno-gospodarcze
 • Optimilizacja kosztów Państwa zarządzania
 • Wsparcie i pomoc przy wyborze programów   komputerowych do księgowości i kontroli
 • Przekazanie firmy
 • Przejmowanie firmy
 • Oszacowanie firmy
 • Umiarkowane finansowanie
 • Plan finansów
 • Dofinansowania
 • Doradztwo dla nowych przedsiębiorców
 • Doradztwo i pomoc przy zakładaniu firmy
 • Prawo działalności gospodarczej
 • Doradztwo w przypadku niewypłacalności