Zakładanie firmy i doradztwo dla nowych przedsiębiorców

  • bezpłatna pierwsza porada  (czas trwania 30 minut)
  • skąd wezmę pieniądze  (kapitał startowy, finansowanie i wsparcie finansowe)
  • jakie formy prawne są dla mnie  (rodzaj działalności gospodarczej)
  • na co muszę uważać przy podatku  (zaliczka, zaszeregowanie)
  • jak jestem zabezpieczony   (ubezpieczenie socjalne, brak pracy)
  • jakie są moje inwestycje  (biuro/lokal, maszyny, środki komunikacyjne, personel)
  • z czego pokryję moje życiowe utrzymanie  (wynagrodzenie, rezerwy)
  • co mówi prawo pracy  (kwalifikacje, świadectwa, licencja)