Privredna medijacija

U slučaju da zbog konfliktnih situacija nastanu poteškoće u oblastima organizacije, personala ili financija, neutralni posrednik može pomoći prilikom pronalaženja najboljih mogućih rješenja, čak i ako problemi izgledaju nesavladivi. Pomoću objektivne analize i koncentracije na interese koji čine suštinu problema, otvaraju se nove produktivne mogućnosti za djelovanje te područja višestrukog djelovanja:

  • za razrješavanje konfliktnih situacija u timu, organizaciji ili oblasti financija
  • za rješavanje konflikata koji nastaju prilikom preuzimanja ili fuzioniranja firmi i otklanjanje teškoća prilikom njihovog naslijeðivanja
  • za posredovanje u rješavanju problema nastalih zbog mobbing-a


Kako se odvija privredna medijacija (posredovanje u otklanjanju konflikata)?

Obje strane opisuju svoje različito viðenje jednog konflikta. Posrednik (medijator) nastoji da osigura atmosferu osloboðenu emocija, brine o strukturi voðenja razgovora i stalno postavlja nova pitanja, sve dok stanovišta obje strane ne postanu razumljiva. Rezultat tog razgovora predstavljaju sporazumno utvrðene teme koje se još moraju razjasniti. Medijator Vam pomaže u tome da na temelju različitih pristupa problemu izradite zajednička rješenja i alternative za njihovo rješavanja sa kojima se mogu složiti svi sudionici, kako bi se konflikt odstranio.

Login Klientenportal

Benutzername:
Kennwort: