Ekonomická mediace

Tam, kde konfliktní situace způsobují potíže na organizačním, personálním nebo ekonomickém úseku, pomůže nestranný zprostředkovatel nalézt nejlepší možné řešení i v případě zastaralých problémů. Díky věcnému zpracování a soustředění se na základní zájmy vyplynou nové produktivní možnosti postupu a rozmanité oblasti použití:

  • pro řešení týmových, organizačních a ekonomických konfliktních situací
  • pro řešení problémů při přejímání firem, jejich slučování a problémů spojených s nástupnictvím
  • pro zprostředkování u problémů spojených s mobbingem

 

Postup při ekonomické mediaci:

Obě strany popíší své odlišné způsoby nazírání na konflikt. Mediátor/ka dbá na věcnou atmosféru, vytváří strukturu rozhovoru a klade otázky, dokud nejsou názory obou stran srozumitelně popsány. Výsledkem tohoto jednání je stanovení témat, která je třeba vyjasnit, a to ve shodě stran. Mediátor/ka Vám přitom poskytuje podporu, abyste z různých úhlů pohledu vytvořili společná řešení a alternativy jednání, přijatelné pro oběstrany k odstranění konfliktu.