Podnikové poradenství

 

 • provozně ekonomické poradenství
 • optimalizace Vašich správních nákladů
 • podpora při výběru účetního software  a kontrole
 • přejímání firem
 • podnikové nástupnictví
 • ocenění podniku
 • financování na míru
 • finanční plánování
 • dotace, příspěvky
 • poradenství pro začínající podnikatele
 • zalo žení firmy
 • živnostenské právo
 • konkurzní poradenství