Poradenství při zakládání firem a pro začínající podnikatele

  • Bezplatná úvodní porada?  (v rozsahu 30 minut)
  • Odkud získám peníze?  (počáteční kapitál, financování a dotace)
  • Která právní forma je pro mě optimální?  (druh podniku)
  • Na co je třeba dbát u daní?  (zálohy, zařazení do daňové skupiny)
  • Jak jsem zajištěn?  (sociální pojištění, pracovní úraz)
  • Co představují mé investice?  (kancelář/restaurace, stroje, komunikační technika,   personál)
  • Z čeho pokryji své živobytí? (plat, rezervy)
  • Co říká živnostenský zákon?  (způsobilost, živnostenský list)